PCp Architects
Fotograaf: Philippe van Gelooven
sociale woningbouw, Tessenderlo

Waterbroek

De projectzone ligt in Hulst, een deelgemeente van Tessenderlo langs de Maaivenstraat en de Waterbroek. De zone heeft een oppervlakte van 11.500 m2. De belangrijkste ontsluiting gebeurt vanaf de Kanaalweg ten zuiden van de projectzone. Hier bevinden zich twee te integreren loofbomen.

PCp architecten streeft naar het inrichten van een goede mix van types in architectuur met een zeer kwalitatieve uitstraling door een eenvormig, rustig en ritmisch straatbeeld. Kleine accenten in de architectuur en kleine verschillen in de typologie brengen de nodige spanning en hoekversterking.

Het BPA vraagt de toepassing van hellende daken. Vooruitzien wenst een individuele herkenbaarheid van de wooneenheden. Aan de Waterbroek streven we met de architecturale expressie van symmetrische puntgevels naar een individuele herkenbaarheid in een rustig straatbeeld en een vergunbaar volume.

Er is een mix gemaakt van verschillende woningen. Binnen het basisvolume met hellende daken worden voor de verschillende types kleine verschillen gemaakt in de architectuur.

Om een hoekoplossing te kunnen maken voorzien we daar drie aaneensluitende woningen die licht gedraaid zijn ten opzichte van de overige woningen aan de Waterbroek. De extra woning zorgt voor een ander ritme en geeft de hoek een accent. De woningen zijn geschakeld aan de garage waardoor ze duidelijk individueel herkenbaar blijven.

Doordat het dakvlak van de hoekwoningen ook loodrecht op de woningen is geplaatst, liggen deze in dezelfde richting als de twee woningen aan de Maaivenstraat. Zo loopt de rij woningen van de Waterbroek in een natuurlijke beweging door naar de Maaivenstraat.

L A U R E A A T   W E D S T R I J D  2 0 1 4 

Status
Opgeleverd in 2020
Bouwjaar
2020
Bouwheer
Vooruitzien Beringen