PCp Architects

Visie

Het ontwerpproces is een zoektocht naar een vertaling van de doelstellingen van de bouwheer op stedenbouwkundig en architecturaal vlak. Bij ieder project gaan we op zoek naar een manier om deze doelstellingen te realiseren binnen de randvoorwaarden van de bebouwde context. Wat is de waarde van een gebouw in zijn omgeving? Welke beleving moet het veroorzaken? Iedere context zal een andere benadering vereisen, en dus unieke realisaties genereren. Hierbij is het van belang te beseffen dat de omgeving en de maatschappij voortdurend in ontwikkeling zijn. Gebouwen moeten dan ook duurzaam en flexibel ontworpen worden, zodat ze mee kunnen evolueren naargelang nieuwe noden en functies. Een goede structuur en een juiste samenhang met de omgeving zullen zo’n functiewijziging mogelijk maken. PCp staat in voor de contacten tussen de opdrachtgever, de verschillende instanties en het ontwerpteam, en ziet erop toe dat het project geconcipieerd wordt conform het eisenpakket en het budget van de bouwheer. Daarnaast zal van bij de opstart van het project minstens één medewerker van het team het project mee uitwerken en opvolgen. Op die manier heeft de opdrachtgever steeds een persoonlijk aanspreekpunt. De uiteenlopende creatieve invalshoeken en technische specialisaties van de verschillende medewerkers maken het mogelijk innovatieve totaalprojecten aan te bieden, waarbij kwaliteit steeds als streefdoel wordt vooropgesteld.

Aard van de opdrachten

PCp is selectief in het aannemen van opdrachten, in die zin dat we kiezen voor projecten waarin we een meerwaarde kunnen betekenen. De schaal is hierbij ondergeschikt aan de inhoud.

 

PCp is actief op de volgende domeinen:
residentieel:
woningen, appartementen, lofts

 

niet-residentieel:
kantoren, winkel(inrichting), scholen, sportcomplexen
zorgcentra - religieuze gebouwen - industriebouw - hotel - stedenbouw: verkavelingen