PCp Architects
Fotograaf: Philippe van Gelooven
seniorenresidentie, Genk

De Vierde Wand

De bouwplaats situeert zich in de beschermde voormalige mijntuinwijk van Winterslag. De site grenst aan een centraal openbaar plein dat wordt omgeven door gemeenschapsfuncties zoals scholen en een kerk. Deze functies bevinden zich in beschermde gebouwen met een uitgesproken planmatige en gestructureerde vormgeving als onderdeel van het totale plan van de wijk. Het rechthoekige plein werd in oorsprong van drie gebouwde pleinwanden voorzien. Het gebouw op de bouwsite van deze aanvraag vormt de vierde wand. De oorspronkelijke pleinwanden hebben hun oorsprong in dezelfde socio-economische context. Deze vierde pleinwand wordt zeer sterk beïnvloed door de oorspronkelijke gebouwen maar ontstaat uit een verschillende socio-economische context. 

Het aangrenzende openbare plein dat aangrijpt op de Margarethalaan en de omgevende gebouwen werden op een orthogonaal assenstelsel opgebouwd. Op de kruising van het plein en de Margarethalaan kregen de oorspronkelijke gebouwen hoektorens als bakens welke het geheel binden en structureren. De toren van de kerk staat op de as van het plein.

Tussen de hoektorens werden de gebouwen als vlakke pleinwanden geplaatst. De gevels hebben eveneens een axiale opbouw met ritmische raamverdelingen. De pleinwanden liggen op een grotere afstand van het plein dan de torens waardoor voortuinen worden gecreëerd welke nu als parkings 

worden gebruikt. Vanuit de hoektorens sluiten de pleinwanden met de omgeving aan volgens de voorbouwlijn van de aangrenzende woningen. Naast de bouwsite krijgt het plein een aansluiting met een uitgebreid parkgebied richting het centrum van Genk.

Het ontwerpen van een rusthuis met minimum 75 kamers op basis van een concept opgesteld door de opdrachtgevers. Doordat de opdrachtgever een zeer duidelijke en heldere visie op het gebouw had is er door het architectenbureau getracht deze visie direct om te zetten in een ontwerp-concept. Regelmatig overleg met de bouwheer en de toekomstige gebruikers heeft geleid tot een gebalanceerd, efficiënt en functioneel ontwerp, waarin de gebruikers zich onmiddellijk in thuis voelen. Door het gebouw zo compact mogelijk te houden is er getracht de bouwkosten te beperken en tevens voldoende mogelijkheden over te houden voor de architectonische kwaliteit.

Status
Opgeleverd
Bouwjaar
2011-2012
Bouwheer
Circumflex
Locatie
Evence Coppéeplaats 1, Genk