PCp Architects

Renovatie gevels.

Nieuwbouw sociale woningen

Iconisch Stadscafé wordt moderne blikvanger te Hasselt.

Op de hoek van een belangrijke verbindingsas Luik – Hasselt werd door PCp architecten op de plaats waar vroeger het befaamde café Den Uilenspiegel was gevestigd een hedendaags multifunctioneel gebouw ontworpen als toegangspoort en baken op de binnensingel rond de stadskern.

Hiervoor werd een historische gebouw gerenoveerd en vernieuwd en een café met grote historiek, maar volledig in verval, vervangen door een nieuwbouw. Het gebouw werd ingevoegd in het bestaand weefsel aansluitend aan appartementen, ingericht als herenhuizen, in de Luikersteenweg en een Q-park aan de andere zijde.

Het hoekperceel kenmerkt zich door een scherpe binnenhoek. Dit vergde bijzondere ontwerpaandacht inzake de privacy van de bestaande en de nieuwe bewoners, met name in de binnengevels.

De bouwregelgeving werd strak gerespecteerd ondanks het gedateerd karakter ervan.

De inhoud van het gebouw werd tijdens het ontwerpproces verder bepaald; de eerste drie bouwlagen werden ingericht voor een regionaal hoofdkantoor van ING en een vierde en lokaal vijfde bouwlaag werden afgewerkt als (luxe) appartementen. Het gebouw werd echter zo ontworpen dat een herindeling in appartementen, van het geheel of een gedeelte ingenomen door ING, mogelijk blijft in de toekomst.

Zowel technisch als bouwkundig werden hier voorzieningen voor getroffen.

Deze complexe bouwopgave werd zowel stedenbouwkundig als cultuurhistorisch volledig door PCp begeleid. Besprekingen met alle steakholders (dienst monumenten, dienst ruimtelijke ordening, brandweer, toegankelijkheid, de bestaande buurtbewoners) werd in goede banen geleid en gaf ons uiteindelijk vrijgeleide om een duurzaam en esthetisch bakengebouw te ontwerpen.

Het ontwerp bevat, naast vijf bovengrondse verdiepingen, tevens drie ondergrondse bouwlagen die volledig benut worden door ongeveer 50 autostaanplaatsen.

De projectzone ligt in Hulst, een deelgemeente van Tessenderlo langs de Maaivenstraat en de Waterbroek. De zone heeft een oppervlakte van 11.500 m2. De belangrijkste ontsluiting gebeurt vanaf de Kanaalweg ten zuiden van de projectzone. Hier bevinden zich twee te integreren loofbomen.

PCp architecten streeft naar het inrichten van een goede mix van types in architectuur met een zeer kwalitatieve uitstraling door een eenvormig, rustig en ritmisch straatbeeld. Kleine accenten in de architectuur en kleine verschillen in de typologie brengen de nodige spanning en hoekversterking.

Het BPA vraagt de toepassing van hellende daken. Vooruitzien wenst een individuele herkenbaarheid van de wooneenheden. Aan de Waterbroek streven we met de architecturale expressie van symmetrische puntgevels naar een individuele herkenbaarheid in een rustig straatbeeld en een vergunbaar volume.

Er is een mix gemaakt van verschillende woningen. Binnen het basisvolume met hellende daken worden voor de verschillende types kleine verschillen gemaakt in de architectuur.

Om een hoekoplossing te kunnen maken voorzien we daar drie aaneensluitende woningen die licht gedraaid zijn ten opzichte van de overige woningen aan de Waterbroek. De extra woning zorgt voor een ander ritme en geeft de hoek een accent. De woningen zijn geschakeld aan de garage waardoor ze duidelijk individueel herkenbaar blijven.

Doordat het dakvlak van de hoekwoningen ook loodrecht op de woningen is geplaatst, liggen deze in dezelfde richting als de twee woningen aan de Maaivenstraat. Zo loopt de rij woningen van de Waterbroek in een natuurlijke beweging door naar de Maaivenstraat.

L A U R E A A T   W E D S T R I J D  2 0 1 4 

De projectzone situeert zich in een nieuwe verkaveling ‘Bolakkers’, gelegen aan de Slechtenveldstraat en de Stukstraat te Pelt. Deze site wordt opgesplitst in zone A met veertien koopwoningen en zone B die er acht telt. 

Zone A bestaat uitsluitend uit halfopen woningen waartussen telkens de carports geschakeld zijn. De woningen worden hier ontsloten vanuit een centrale as die aansluit op de Slechtenveldstraat. Deze as is ontworpen als een groen binnengebied met afwisselende patronen van bestrating en diverse groenvakken. Een zijde van de as is voor gemotoriseerd verkeer, de andere zijde voor langzaam verkeer. De kavels 54 t/m 57 en 64 t/m 67 hebben de beschikking over een voortuin.

De woningen zijn geschakeld via de carports waarbij de voorbouwlijn telkens verspringt. Hierdoor ontstaat een levendig en afwisselend straatbeeld. De overige woningen zijn gelegen rondom een plein dat de beëindiging van de bestrating vormt. Hier hebben we gekozen voor een woningtype met een overkraging op de 1e verdieping om zo de inkom te markeren.

In zone B worden er acht woningen ontwikkeld, geschakelde types waarvan de twee kopwoningen halfopen zijn. De voorbouwlijn is conform de bouwlijn, waardoor deze woningen geen voortuin hebben. Om toch een duiding te maken voor de inkom hebben we, analoog aan de woningen aan het plein in zone A, ook hier voor een woningtype gekozen met een overkraging op de verdieping. Hierdoor ontstaat een duidelijke markering van de inkom. Hiernaast zorgt het ook voor een speelse doorbreking van de ritmiek van de rijwoningen; wat voor een gevarieerd gevelbeeld zorgt. Alle woningen in zone B beschikken over een carport. Deze zijn geclusterd: een cluster van 6 carports aan de noordzijde en 2 carports aan de zuidzijde. Door een voetpad achter het perceel kan iedere woning vanuit de carport zijn achtertuin bereiken.

Opdracht voor de (her-)ontwikkeling van het gebied aan de hoek Kimpenstraat - Kapelstraat.

Ontwerpen - (pré)financieren - bouwen - commercialiseren en verkopen/verhuren. Volgens het principe van een publieke private samenwerking (PPS).

De complexiteit van de opgave was om een grootschalig gebouw te integreren in een kleinschalige omgeving. Het ontwerpvoorstel vertaalt deze complexiteit met eenvoud na een doorgedreven stedenbouwkundige analyse. Instrumenten hiervoor zijn aansluitende bouwhoogtes aan de perceelsgrenzen, uitkragingen, een ruimtelijke onderdoorgang aan de Kapelstraat en een binnentuin. 

Het gebouwvolume wordt op een transparante plint geplaatst waarachter de publieke functies worden gehuisvest. Vanaf de tweede bouwlaag wordt het gebouw opgetrokken in een semi-transparante gevel met een maximale toepassing van private terrassen, welke de woonfunctie maskeert.
Het ontwerpvoorstel is vanuit de stedenbouwkundige uitgangspunten vormgegeven tot een hoogstaande architectuur met: een schaal-gradatie in de gevels; uitkragingen; terrassen die toonbaar zijn vanuit het openbaar domein; een ingetogen statement; en duurzame materialen. 

Deze uitgangspunten voor het ontwerp leiden tot een dialoog met de omgeving. 

De combinatie tussen een aangepast ontwerp en de rijke omgeving zorgt voor een ideaal woonklimaat voor iedereen en meer specifiek met de nodige aandacht voor senioren. Elke bewoner heeft een eigen woning met de nodige privacy, zonder in te boeten op leefkwaliteit en sociale noden. Kortom de perfecte woonlocatie om zorgeloos, maar indien nodig met zorg, volop van het leven te genieten. 

Het ontwerp biedt in zijn totaliteit een gepast antwoord aan de vraag om kwalitatief en sociaal geïnspireerde huisvesting te bieden. Op zo’n manier dat persoonlijke en sociale competenties gestimuleerd worden. In deze boeiende omgeving komt dit aantrekkelijk gebouw ten volle tot zijn recht en vindt het zijn plaats in de stedenbouwkundige context. Met alle technische voorzieningen en een zeer leesbare functionaliteit vormt het een prachtige plek om te wonen. 

Daarnaast wordt de vraag naar publieke ruimte ingevuld op het gelijkvloers die daarmee de dorpskern een gezicht geeft en het leven om en rond het gebouw versterkt en stuurt. 

Kortom een ideale plek om te wonen, te werken, te genieten en zich ten volle thuis te voelen. 

I.s.m. D&D Architecten.

Het ontwerp van deze 18 appartementen en eengezinswoning draait helemaal rond het 'Bijna Energie Neutraal bouwen' (B.E.N.). Er is reeds vanaf de eerste ontwerpschetsen rekening gehouden met bepalende factoren zoals oriëntatie, compactheid, glasoppervlak, duurzaam materiaalgebruik, optimale isolatiedikte, groendaken, zonnewering, luchtdichtheid, technieken voor verwarming en ventilatie…

Dit leidde tot volgende ontwerpkeuzes:

De bouwplaats situeert zich aan de Weg naar As in Genk en wordt omgeven door diverse functies: wonen, handel en diensten, scholen… Het straatbeeld laat zich kenmerken door gebouwen met twee à drie bouwlagen. Rechts grenst de site aan een halfopen eengezinswoning.

De appartementen zijn verdeeld over twee bouwblokken met elk drie bouwlagen, en zijn van het type 1/2 en 2/3.

Alle appartementen zijn voorzien van een privatief terras gericht op het zuidoosten of het zuidwesten. 

De derde bouwlaag van beide blokken bestaat telkens uit slechts twee appartementen. Tussen de twee appartementen is er een groendak voorzien, waaraan de terrassen van deze appartementen gelegen zijn. Ze zijn dus naar de binnenzijde georiënteerd, zodat er geen hinder qua privacy ontstaat naar de buren toe. 

De appartementen op het gelijkvloers hebben geen privatieve tuinen; de volledige buitenruimte is gemeenschappelijk groen en wordt ingericht als tuin. Door alle autoverkeer (zowel de afrit naar de ondergrondse parkeergarage als het bezoekersparkeren) te beperken tot de voorzijde van het terrein, blijft de volledige binnentuin ook verkeersvrij.

De halfopen eengezinswoning werd aangebouwd tegen de rechterbuur en heeft een tuin met groot terras gericht op het zuidoosten.

Het Woonhof in Beringen is een project met een oppervlakte van maar liefst 18075 m². Op deze oppervlakte worden 60 wooneenheden voorzien inclusief 3000 m² handelsruimte. Het project kent een lang voortraject. De eerste voorontwerpen dateren van 2007. Gezien de grootte en omvang van het geheel, werd het vormgegeven in overleg met alle belanghebbende, adviserende en vergunningverlenende instanties. De bouw van het Woonhof verliep in 2 fases.

De projectzone bevindt zich in een ligging met uitzonderlijke kwaliteiten. Het project probeert die omgevende kwaliteiten zo veel mogelijk te gebruiken en te versterken. De zone grenst aan open ruimte met een opmerkelijk groen karakter en aan de Koolmijnlaan als belangrijke dynamische handelsas.

De appartementen zijn allemaal opgebouwd in een houtskeletbouw, met maximale isolatiedikte. De gevelmaterialen bestaan uit metselwerk in combinatie met een houten gevelbekleding.

We maken gebruik van een Nederlandse constructiewijze waarbij leidingen voor elektriciteit, gas, water en riolering al tijdens de ruwbouwwerken ingestort worden. Deels in situ, deels in de productiehallen ter plaatse.

Het ontwerp bestaat uit 3 deelprojecten:

BLOK 1:

BLOK 2:

BLOK 3:

Tussen blok 1 en blok 2 ligt een centraal plein waarop de nodige parkeerplaatsen zijn voorzien. Aan beide zijden van het plein bevinden zich op het gelijkvloers de handelsruimten. Onder blok 1 bevindt zich een kelder met privé parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen, alsmede een aantal parkeerplaatsen voor het personeel van de handelsruimte.

Blok 2 beschikt over een kelder die onderverdeeld is in een gedeelte voor privé parkeren en een gedeelte met openbare staanplaatsen.

Blok 3, ligt tussen het spoortalud en een groen plein en grenst aan een groene parkzone van de stad Beringen. Het bestaat uit 3 aparte gebouwen en is enkel voorzien voor wonen. Het parkeren is hier geïntegreerd onder de woningen op het gelijkvloers.

Overeenkomstig het grond en pandenbeleid wordt 10% van het woningaanbod als sociale woning ontwikkeld. 6 woningen in blok 1 worden als sociaal objectief aangeboden aan Vooruitzien cvba. De oppervlakte van deze wooneenheden werden ontworpen volgens de normen van de vmsw.

De bouwhoogte van alle blokken is 2 verdiepingen plus een teruggetrokken dakverdieping. De appartementen hebben allemaal de beschikking over een buitenruimte. Op de verdiepingen in de vorm van balkons en dakterrassen, op het gelijkvloers beschikken de appartementen over een grondgebonden tuin.

In het ontwerp is veel ruimte voor groen gemaakt. De groene, driekhoekige zone, die in eigendom is van de stad, wordt tot parkzone ingericht met behulp van taluds, groen elementen, wadi’s.. Hier ontstaat een aantrekkelijk parkgebied voor de bewoners van het Woonhof. Het parkgebied wordt het project ingetrokken door de “groene vinger” aansluitend op de parkeerzone.

De voormalige Euroshoe-site in Diest was een site voor industriele bedrijvigheid binnen de ring van Diest tussen het begijnhof en de begijnenstraat, de Schaffensestraat en de ring of Omer Van Oudenhovenlaan. Na het verhuizen van de bedrijvigheid naar een bedrijventerrein buiten de stad kwam de site vrij voor stadsuitbreiding. Door de stad werd een BPA op de site ontworpen. Door het studiebureau/ontwerpbureau AWV uit Antwerpen werd een masterplan voor de ontwikkeling van de site binnen dit BPA ontworpen. het masterplan voorziet nieuwe woonblokken, straatjes, stegen, pleinen met handel en het herstellen van het oorspronkelijke verloop van de Demer als kwalitatieve drager van het masterplan.

PCp architecten mocht in twee zones van dit masterplan een nieuwbouwproject ontwerpen.

Het project Demerzicht bestaat uit 1 gebouw met 23 appartementen. Voor deze uitzonderlijke locatie wordt een gebouw ontworpen met luxueuze appartementen die optimaal gebruik maken van de goede ligging. De appartementen hebben allen een zeer groot terras richting de Demer, de oude stad en het zuiden. Elk appartement krijgt een ondergrondse staanplaats en voldoende berging voor fietsen en vuilnis. De keuze van dakvorm komt voort uit het voorkomen van het gebouw in het totale stedenbouwkundige plan. Het gebouw maakt een opgaand gebaar richting het begijnhof en de ring. Aan de andere zijde maakt het gebouw een opgaand gebaar naar de hoofdas van de stadsuitbreiding tussen het centrale handelsplein en over de nieuwe brug naar de oude stad.

Het nieuwbouwproject Beau'garde bestaat uit 33 twee- en drieslaapkamer appartementen en is toegankelijk via drie toegangen aan de zijde van het woonzorgcentrum. Het appartementsgebouw is opgevat als een getrapt volume dat gaat van drie bouwlagen aan de zuidelijke zijde (Begijnenstraat / Begijnhof) tot vier bouwlagen plus een teruggetrokken dakvolume aan de noordelijke zijde van het perceel; aan de Demer. Er werd gekozen voor 2- en 3-slaapkamer appartementen met verschillende oriëntaties om een gevarieerd aanbod te bekomen: 

Aan de noord- en oostelijke gevels lopen de terrassen door over de volledige lengte van het gebouw om het zicht op de Demer en het park te maximaliseren. Aan de zuid en zuid/westgevel zijn er kleinere terrassen bij de appartementen met een leefruimte aan deze zijden.  De parkappartementen zijn slechts gedeeltelijk voorzien van een kelderruimte, omdat alle parkeerplaatsen zijn voorzien in de parkeerkelder onder het woonzorgcentrum, die reeds gerealiseerd zijn. Er is een ondergrondse verbindingsgang voorzien tussen de kelder van de parkappartementen en de kelder van het woonzorgcentrum. Trap- en liftkernen 1 & 2 komen rechtstreeks uit in de kelderruimte. Voor de appartementen gelegen aan trap- en liftkern 3 is er een buitentrap voorzien vanuit de kelder naar de overdekte onderdoorgang, zodat ook deze bewoners droog van de parkeerplaatsen naar hun appartement kunnen. In de kelderruimte zijn er 33 privé-bergingen voorzien (1 per appartement), een gemeenschappelijke stookruimte, een poetslokaal, een gemeenschappelijke afvalberging en de tellerlokalen.

Er wordt voor lichte gevelmaterialen gekozen om op een zachte manier in de omgeving in te passen. De gevel bestaat hoofdzakelijk uit gevelbepleistering in een lichte wit/grijze kleur. Langsheen alle terrassen komen er glazen borstweringen.