PCp Architects

Interieur uitgevoerd door Weygers Interieur.

Opslagruimte voor archivering, digitalisering en documentverwerking.

5 miljoen opeengestapelde dozen of 1.500km aan papier.

Inrichting kantoren Jansen The Building Company in Gent.

Iconisch Stadscafé wordt moderne blikvanger te Hasselt.

Op de hoek van een belangrijke verbindingsas Luik – Hasselt werd door PCp architecten op de plaats waar vroeger het befaamde café Den Uilenspiegel was gevestigd een hedendaags multifunctioneel gebouw ontworpen als toegangspoort en baken op de binnensingel rond de stadskern.

Hiervoor werd een historische gebouw gerenoveerd en vernieuwd en een café met grote historiek, maar volledig in verval, vervangen door een nieuwbouw. Het gebouw werd ingevoegd in het bestaand weefsel aansluitend aan appartementen, ingericht als herenhuizen, in de Luikersteenweg en een Q-park aan de andere zijde.

Het hoekperceel kenmerkt zich door een scherpe binnenhoek. Dit vergde bijzondere ontwerpaandacht inzake de privacy van de bestaande en de nieuwe bewoners, met name in de binnengevels.

De bouwregelgeving werd strak gerespecteerd ondanks het gedateerd karakter ervan.

De inhoud van het gebouw werd tijdens het ontwerpproces verder bepaald; de eerste drie bouwlagen werden ingericht voor een regionaal hoofdkantoor van ING en een vierde en lokaal vijfde bouwlaag werden afgewerkt als (luxe) appartementen. Het gebouw werd echter zo ontworpen dat een herindeling in appartementen, van het geheel of een gedeelte ingenomen door ING, mogelijk blijft in de toekomst.

Zowel technisch als bouwkundig werden hier voorzieningen voor getroffen.

Deze complexe bouwopgave werd zowel stedenbouwkundig als cultuurhistorisch volledig door PCp begeleid. Besprekingen met alle steakholders (dienst monumenten, dienst ruimtelijke ordening, brandweer, toegankelijkheid, de bestaande buurtbewoners) werd in goede banen geleid en gaf ons uiteindelijk vrijgeleide om een duurzaam en esthetisch bakengebouw te ontwerpen.

Het ontwerp bevat, naast vijf bovengrondse verdiepingen, tevens drie ondergrondse bouwlagen die volledig benut worden door ongeveer 50 autostaanplaatsen.

Opdracht voor de (her-)ontwikkeling van het gebied aan de hoek Kimpenstraat - Kapelstraat.

Ontwerpen - (pré)financieren - bouwen - commercialiseren en verkopen/verhuren. Volgens het principe van een publieke private samenwerking (PPS).

De complexiteit van de opgave was om een grootschalig gebouw te integreren in een kleinschalige omgeving. Het ontwerpvoorstel vertaalt deze complexiteit met eenvoud na een doorgedreven stedenbouwkundige analyse. Instrumenten hiervoor zijn aansluitende bouwhoogtes aan de perceelsgrenzen, uitkragingen, een ruimtelijke onderdoorgang aan de Kapelstraat en een binnentuin. 

Het gebouwvolume wordt op een transparante plint geplaatst waarachter de publieke functies worden gehuisvest. Vanaf de tweede bouwlaag wordt het gebouw opgetrokken in een semi-transparante gevel met een maximale toepassing van private terrassen, welke de woonfunctie maskeert.
Het ontwerpvoorstel is vanuit de stedenbouwkundige uitgangspunten vormgegeven tot een hoogstaande architectuur met: een schaal-gradatie in de gevels; uitkragingen; terrassen die toonbaar zijn vanuit het openbaar domein; een ingetogen statement; en duurzame materialen. 

Deze uitgangspunten voor het ontwerp leiden tot een dialoog met de omgeving. 

De combinatie tussen een aangepast ontwerp en de rijke omgeving zorgt voor een ideaal woonklimaat voor iedereen en meer specifiek met de nodige aandacht voor senioren. Elke bewoner heeft een eigen woning met de nodige privacy, zonder in te boeten op leefkwaliteit en sociale noden. Kortom de perfecte woonlocatie om zorgeloos, maar indien nodig met zorg, volop van het leven te genieten. 

Het ontwerp biedt in zijn totaliteit een gepast antwoord aan de vraag om kwalitatief en sociaal geïnspireerde huisvesting te bieden. Op zo’n manier dat persoonlijke en sociale competenties gestimuleerd worden. In deze boeiende omgeving komt dit aantrekkelijk gebouw ten volle tot zijn recht en vindt het zijn plaats in de stedenbouwkundige context. Met alle technische voorzieningen en een zeer leesbare functionaliteit vormt het een prachtige plek om te wonen. 

Daarnaast wordt de vraag naar publieke ruimte ingevuld op het gelijkvloers die daarmee de dorpskern een gezicht geeft en het leven om en rond het gebouw versterkt en stuurt. 

Kortom een ideale plek om te wonen, te werken, te genieten en zich ten volle thuis te voelen. 

I.s.m. D&D Architecten.

Olympia is gelegen op de Kuringersteenweg. Het terrein ligt in een binnengebied dat omsloten is aan één zijde door achterkanten van rijwoningen die grenzen aan de Kuringersteenweg, een netwerk van treinsporen en aan de achterzijde van het Office-Centrum Hasselt. Het domein is bereikbaar via de Kuringersteenweg en langs de parking van het Office-Centrum.

Het sportcentrum bestaat uit verschillende volumes die historisch gegroeid zijn. Dit is duidelijk te zien aan de verschillende hoogtes, uitstekende volumes en diversiteit aan materialen die in de linkse zijgevel samenkomen.

PCp kreeg de opdracht van een substantiële uitbreiding van het complex.
De bestaande routing werd onderzocht en verder aangepast zodat een naadloze overgang van de bestaande naar de nieuwe ruimten bekomen werd.

De uitbreiding brengt terug eenheid in het sportcomplex en opent zich naar zijn directe omgeving. Olympia krijgt een moderne, frisse en homogene uitstraling.

Olympia kent een grote toeloop van Hasseltse scholen die wekelijks komen sporten. De sanitaire faciliteiten waren niet meer volgens de huidige norm en te klein voor de grote studenten groepen.
Boulderen wordt populairder onder de klimmers waardoor er nood was aan een nieuwe Boulderzaal (= klimzaal)

De uitbreiding en gedeeltelijke verbouwing van het sportcentrum Olympia omvat volgende functies:
- Sporterslounge
- Uitbreiding van de boulderzaal
- Nieuwe kleedkamers met onderscheid tussen studenten en leden
- Uitbreiding fitness

Op het gelijkvloers wordt er een sporterslounge gecreëerd met een infopunt, een bar en een sportersshop.
De kleedruimtes worden voorzien over twee niveaus. Dit geeft de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen de kleedruimtes voor scholen en leden van Olympia. De boulderzaal is bereikbaar via de klimzaal en strekt zich uit over 2 bouwlagen. Op de verdieping wordt er een uitbreiding van de fitness voorzien die aansluit op de bestaande fitness. 
Na deze opdracht werd verder het bestaand onthaal aangepast samen met de keuken en verbruiksruimten.

Het Woonhof in Beringen is een project met een oppervlakte van maar liefst 18075 m². Op deze oppervlakte worden 60 wooneenheden voorzien inclusief 3000 m² handelsruimte. Het project kent een lang voortraject. De eerste voorontwerpen dateren van 2007. Gezien de grootte en omvang van het geheel, werd het vormgegeven in overleg met alle belanghebbende, adviserende en vergunningverlenende instanties. De bouw van het Woonhof verliep in 2 fases.

De projectzone bevindt zich in een ligging met uitzonderlijke kwaliteiten. Het project probeert die omgevende kwaliteiten zo veel mogelijk te gebruiken en te versterken. De zone grenst aan open ruimte met een opmerkelijk groen karakter en aan de Koolmijnlaan als belangrijke dynamische handelsas.

De appartementen zijn allemaal opgebouwd in een houtskeletbouw, met maximale isolatiedikte. De gevelmaterialen bestaan uit metselwerk in combinatie met een houten gevelbekleding.

We maken gebruik van een Nederlandse constructiewijze waarbij leidingen voor elektriciteit, gas, water en riolering al tijdens de ruwbouwwerken ingestort worden. Deels in situ, deels in de productiehallen ter plaatse.

Het ontwerp bestaat uit 3 deelprojecten:

BLOK 1:

BLOK 2:

BLOK 3:

Tussen blok 1 en blok 2 ligt een centraal plein waarop de nodige parkeerplaatsen zijn voorzien. Aan beide zijden van het plein bevinden zich op het gelijkvloers de handelsruimten. Onder blok 1 bevindt zich een kelder met privé parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen, alsmede een aantal parkeerplaatsen voor het personeel van de handelsruimte.

Blok 2 beschikt over een kelder die onderverdeeld is in een gedeelte voor privé parkeren en een gedeelte met openbare staanplaatsen.

Blok 3, ligt tussen het spoortalud en een groen plein en grenst aan een groene parkzone van de stad Beringen. Het bestaat uit 3 aparte gebouwen en is enkel voorzien voor wonen. Het parkeren is hier geïntegreerd onder de woningen op het gelijkvloers.

Overeenkomstig het grond en pandenbeleid wordt 10% van het woningaanbod als sociale woning ontwikkeld. 6 woningen in blok 1 worden als sociaal objectief aangeboden aan Vooruitzien cvba. De oppervlakte van deze wooneenheden werden ontworpen volgens de normen van de vmsw.

De bouwhoogte van alle blokken is 2 verdiepingen plus een teruggetrokken dakverdieping. De appartementen hebben allemaal de beschikking over een buitenruimte. Op de verdiepingen in de vorm van balkons en dakterrassen, op het gelijkvloers beschikken de appartementen over een grondgebonden tuin.

In het ontwerp is veel ruimte voor groen gemaakt. De groene, driekhoekige zone, die in eigendom is van de stad, wordt tot parkzone ingericht met behulp van taluds, groen elementen, wadi’s.. Hier ontstaat een aantrekkelijk parkgebied voor de bewoners van het Woonhof. Het parkgebied wordt het project ingetrokken door de “groene vinger” aansluitend op de parkeerzone.

De nieuwe kantoren en bedrijfshal voor Tectum Group zijn gelegen in Genk-Zuid, tegenover de voormalige Ford-site. 

Op het terrein dat Tectum Group aankocht, stond het geraamte van een onafgewerkte bedrijfshal die door meer dan 8 jaar leegstand volledig onderkomen was. Er werden herstellingen uitgevoerd aan de staalstructuur en het dak. Daarnaast werden een nieuwe vloerplaat en laadkades geplaatst en zijn de technieken volledig vernieuwd. Er werd nauw samengewerkt met een logistiek manager om de indeling van de bedrijfshal te optimaliseren.

Het nieuwe kantoor werd op de site evenwijdig met de bestaande bedrijfshal ingeplant. De horizontale gelaagdheid en hoogte (vier bouwlagen) maken het gebouw tot een nieuwe landmark aan de Henry Fordlaan. 

Het kantoorgebouw heeft een betonnen skelet-structuur met overspanningen van 15 meter, hierdoor is het kantoor zeer flexibel in te delen.

Het volume is los getrokken van de bedrijfshal om aan beide zijden daglichttoetreding mogelijk te maken. Het vele daglicht in de kantoren draagt bij aan een positieve werkomgeving.

Op het gelijkvloers is er gewerkt met verschillende vormen van vergaderen: afgesloten formele vergaderzalen die koppelbaar zijn i.f.v. de bezettingsgraad, kleinere vergaderplekken in de vorm van akoestische boxen en een polyvalente ruimte voor informele besprekingen in de bar. De bar ligt op het kruispunt tussen de verschillende functies (de hal, de leslokalen en het kantoor) en vormt het kloppend hart van het bedrijf.

De verticale circulatie en secundaire functies zijn gegroepeerd in een zuivere rechthoek, centraal in het gebouw. Dit volume komt op elk niveau terug.
De meeste beweging is in de kantoren op niveau 1 terug te vinden, waar de afdeling communicatie en de technische dienst zijn gelokaliseerd.

De directiekantoren op niveau 2 zijn heel transparant en toegankelijk, dit draagt bij tot de open bedrijfscultuur.

Op niveau 3 zijn de functies die meer discretie vragen terug te vinden: de financiële dienst en de HR-afdeling.

De gevel van de bedrijfshal werd volledig voorzien van een nieuwe gevelbekleding in mat-zwarte Trespa. Als contrast hiermee werd er voor het kantoorgebouw gekozen voor een witte gevelbekleding Staron.