PCp Architects
Fotograaf: Philippe van Gelooven
kerk en crypte, Genk

Sint-Martinuskerk

Het doel van de renovatie en interieuropdracht was om de Sint-Martinuskerk in zijn glorie en in een nog betere bouwkundige staat te herstellen.  Daar waar nodig dienden herstellingen en reinigingen uitgevoerd te worden en de bouwkundige onvolmaaktheden uit het verleden hersteld te worden.

  • de bakstenen, dé bouwstenen van deze kerk, werden grondig gereinigd en daar waar nodig hersteld.
  • de staties van de kruisweg werden gerestaureerd en door middel van een aangepaste verlichting komen ze nog meer tot hun recht.

Met de herinrichting hebben we getracht om naar een optimale combinatie van de nieuwe elementen met de bestaande omgeving te streven.  Zo werd er geopteerd voor:

  • een zo transparant mogelijke uitvoering van de tochtsassen
  • het integreren van het noodzakelijke sanitair in de minder noodzakelijke bergingen
  • het voorzien van een nieuwe verlichting op basis van een grondige studie voor het gebruiksgemak en om de bouwkundige structuur van de kerk meer tot zijn recht te laten komen

De organisatie van het gebouw is gericht op een vlot en multifunctioneel gebruik. In ons ontwerp is het mogelijk om het plein aan de noordgevel via twee ingangen te betreden; door een tochtsas naast het altaar of door een tochtsas aan de centrale hal. De twee sassen zijn voorzien van een luifel die de inkom accentueert en de bezoekers beschut voor neerslag bij het betreden of verlaten van de crypte. Vanuit de centrale hal kan men dan de ontmoetingsruimte betreden of kan men zich naar de polyvalente ruimtes begeven. Aanpalend aan de centrale hal treft men ook de vestiaire, het sanitair en een kleine keuken.

Door in te spelen op de structuur van kolommen en de bestaande overdekking hebben we de ontmoetingsruimte zo geconcipieerd dat men aan weerszijde een omgang heeft. Zo bekomt men een vlotte circulatie en een uitgesproken karakter.

Vooraan in de ontmoetingsruimte bevindt zich het altaar dat we wensen vorm te geven als een afsluitbare houten altaarbox. De altaarbox kan geopend worden door middel van schuifelementen aan de publiekszijde. In gesloten toestand zal de altaarbox zich manifesteren als een volume in de ruimte, als een doos die onder de kerk werd ingeschoven. In geopende toestand zal de altaarbox zijn ware functie pas blootgeven.

Aanpalend aan de gebedsruimte situeren zich de polyvalente ruimtes die door verschuifbare elementen verenigbaar zijn tot één geheel. Deze ruimtes zijn bereikbaar via een gang aan de zuidkant, via de centrale hal of via de doorgang aan de sacristie.

In ons voorstel opteren we voor een maximale interactie met de omgeving.  Aan de noordzijde trachten we een meerwaarde te creëren voor het pleintje door een bestemming aan het plein te geven, door er meer leven in te brengen en door een bestemming te geven aan de overdekte galerij. Ook kan de gerichtheid op de drukke Molenstraat gezien worden als een methode om de Kerk van zijn verhoog (letterlijk en figuurlijk) af  te halen en zo meer in aanraking komen met het leven in de stad.  

Daarnaast werd ons voorstel van de situering van de brede trap aan de oostkant door de brandweer van Genk met veel enthousiasme onthaald, gezien de vluchtwegen voor de scoutsruimte momenteel ontoereikend zijn.

Aan de oostkant opteren we ook om de nieuwe betonnen kelder af te werken met een groendak en een natuurlijke verlichting.  Zo kan men een ‘natuurlijke’ overgang tussen gebouw en omgeving bekomen. 

Status
Opgeleverd
Bouwjaar
2009-2020 in verschillende fases
Bouwheer
Kerkfabriek Sint-Martinus Genk
Locatie
Crypteplein, Genk