PCp Architects
Fotograaf: Philippe van Gelooven
sociale woningen, Pelt

Bolakkers

De projectzone situeert zich in een nieuwe verkaveling ‘Bolakkers’, gelegen aan de Slechtenveldstraat en de Stukstraat te Pelt. Deze site wordt opgesplitst in zone A met veertien koopwoningen en zone B die er acht telt. 

Zone A bestaat uitsluitend uit halfopen woningen waartussen telkens de carports geschakeld zijn. De woningen worden hier ontsloten vanuit een centrale as die aansluit op de Slechtenveldstraat. Deze as is ontworpen als een groen binnengebied met afwisselende patronen van bestrating en diverse groenvakken. Een zijde van de as is voor gemotoriseerd verkeer, de andere zijde voor langzaam verkeer. De kavels 54 t/m 57 en 64 t/m 67 hebben de beschikking over een voortuin.

De woningen zijn geschakeld via de carports waarbij de voorbouwlijn telkens verspringt. Hierdoor ontstaat een levendig en afwisselend straatbeeld. De overige woningen zijn gelegen rondom een plein dat de beëindiging van de bestrating vormt. Hier hebben we gekozen voor een woningtype met een overkraging op de 1e verdieping om zo de inkom te markeren.

In zone B worden er acht woningen ontwikkeld, geschakelde types waarvan de twee kopwoningen halfopen zijn. De voorbouwlijn is conform de bouwlijn, waardoor deze woningen geen voortuin hebben. Om toch een duiding te maken voor de inkom hebben we, analoog aan de woningen aan het plein in zone A, ook hier voor een woningtype gekozen met een overkraging op de verdieping. Hierdoor ontstaat een duidelijke markering van de inkom. Hiernaast zorgt het ook voor een speelse doorbreking van de ritmiek van de rijwoningen; wat voor een gevarieerd gevelbeeld zorgt. Alle woningen in zone B beschikken over een carport. Deze zijn geclusterd: een cluster van 6 carports aan de noordzijde en 2 carports aan de zuidzijde. Door een voetpad achter het perceel kan iedere woning vanuit de carport zijn achtertuin bereiken.

Status
Opgeleverd
Bouwjaar
2019
Bouwheer
Landwaarts